Genel Özellikler

Hat giriş debisi ve basıncı ile talep edilen çıkış basıncı verileri ürünün kavitasyon analizleri için gereklidir. Bu analizler ile ürüne ek parçalar montajına karar verilir.

Relif vanalarda 3 çeşit gövde tipi mevcuttur.

  • Bunalardan ilki diyafram tipi Relif vana. Bu tipte düşük basınç regülasyonları sağlanır sistem diyafram ile boğularak regüle edilir. Genellikle yangın hatlarında kullanılır içmesuyu hatlarında önerilmez.
  • İkincisi Y tipi Gövdeye sahip klape kapamalı basınç kırıcılardır. Bu tip de akış doğtultusunda çalışan klape ile basınç regülasyonu yapılır. Düşük basınç kırımı işlemleri için uygundur ancak birçok dezavantajı vardır.

Bunlar;

  • Yüksek basınç kırma gereksinimi halinde yetersiz debi sağlaması
  • Sistemin en üst kısmında biriken havanın tahliyesi için bir imkan olmadığından basınç ayarı stabil olmaz.
  • Bakım halinde kapağın açılı montajı dolayısı ile vananın mil ve iç aksamlarının zarar görme ihtimali çok yüksektir. Min30-40 kg lık kapakların (Ürün çapına göre değişkendir.) ürün ile aynı açıda demontajı pek mümkün olmadığından sürekli mil bükülmeleri ve kullanım problemleri yaşanmaktadır.
  • Dünyada en çok rağbet gören ve en iyi basınç regülasyonu imkanı sağlayan tip G-Tipi glob tip Relif vana vanadır. Kontrol yelpazesi çok geniştir. Hem düşük hem yüksek basınç tahliye işlemleri için elverişlidir ve daha uzun ömürlüdür.

Kelitenin en çok etkili olduğu diğer etmen ise pilot vanalardır. Relif vananın çalışmasını tamamen kontrol eden pilot vanaların yaylarının esnemesi ve somunlarının zamanla ayardan kaçması düşük kaliteli ürünlerde sıkça karşılaşılan bir durumdur. Sürekli ürün Bakım gerektitirir ve ayarlanan basınç değerinde kalmaz.

Ürün kalitemiz bu başlıklarda öne çıkmaktadır.

Relief Vana

Giriş basıncının kontrolü için kullanılan bir vanadır. Giriş basıncı ayarlanan değerden yüksek olduğunda vana açılır ve giriş basıncının maksimum ayarlanan değerde olamsı sağlanır. Daha çok şebeke sistemlerinde önemli kullanıcıların önceliklendirilmesi için kullanılır. Tek hattan beslenen iki bölge arasına montajlanarak vanadan sonraki bölge ikincil önceliğe alınrı. Öncelikle vananın arkasındaki bölgenin su alması sonrasında ise ikincil bölgenin beslenmesi sağlanır. Bir diğer kullanım yeri ise terfili şebeke sistemlerinde pompa sonrasında montajdır. Bu konumda pompa durması halinde oluşan darbenin pompaya ve hatta zarar vermesi engellenir gelen su tahliye edilir. Ancak bu ürünün kullanımı için sistemin şebeke hatlarına su sağlaması şarttır.

M3200 CIRCUIT LAYOUT

TEPE
×