Sistem Rehabilitasyonları

İçmesuyu hatlarında belirli yönetim adımları atıldıktan sonra sistem rehabilitasyonları sonuçların sergilendiği safhadır. Bu kısımda sistemin problem kaynağının tespit edildikten sorna ilerlenmesi önemlidir. Yapılan faaliyetlerin kalıcı olmasının sağlanması en önemli gereklilidir. Yapılacak rehabilitasyonlar ile hatlar tespit edilir, sızma konumları tespit edilip onarılır, Ayrıştırılan DMA alanları netleştirilir. Vana bölgeleri kontrolü yapılır ve sistemdeki yoğun sızma kaynakaları tespit edilir ve onarılır. Analizler ile terfi hatlarının darbe durumu değerlendirlir ve çözülür. Firmamız bu faaliyetleri uzman kadro ekipman ve yetkinliği ile yürütmektedir.

TEPE
×