Genel Özellikler

Akışkan ve kapanma hızı talebine göre seçim yapılmalıdır. Hidrolik fren sistemi vananın kapanma hızını ayarlayarak sistemin güvenliğini arttırmaktadır.

Gövde ve klape dizaynı geri akışı önlemek için tasarlanır ancak asıl önem arzeden sızdırmazlığın sağlanabilmesidir. Düşük Kalite ürünlerde genellikle geri akışta sızdırmazlık sağlanamaz.

Hidrolik Frenli Tilting Çekvalf

Hidrolik Frenli Tilting Tip Kelebek Çekvalf PN 10-PN 16-PN 25

Geri akışın engellenmek istendiği genellikle terfili hatlarda kullanılır, içmesuyu, atıksu, endüstiyel tesisler yaygın kullanım alanlarındandır. Daha çok hassas kapanma hızı talep edilen büyük çaplı hatlar için önerilir. DN800-2000 arası için idealdir.

Tilting Çekvalf, silindir bir gövde içerisinde disk tipi bir klape, klapeyi vana içerisinde tutan ve taşıyan bir mil, ağırlık kolu ve ağırlıktan oluşan ve çalpara çekvalflere nazaran daha da az yer kaplayan çekvalf türlerinden birisidir.

Su akışı başladığı zaman suyun itme kuvveti ile çekvalf klapesi itili ve su basma yönüne doğru akışını sürdürür. Su akışı durduğunda ise klape kapanmaya başlar. Çekvalf klape miline bağlı ağırlık ve geri gelen suyun itme kuvveti yardımıyla kapanır. Su basmanı ya da akış hattına suyun geri dönüşünü engeller.

TEPE
×