Kayıp Kaçak Yönetimi

Dünyada ve Türkiyede ortalama kayıp kaçak oranları %50-60 aralıklarındadır. BU çok ciddi bir orandır. KAynaktan alınıp arıtılıp sisteme pompalanan ve üzerine birçok yatırım yapılan suyun %50’sinin kayıp kaçak ile kullanılamaz hale gelmesi çok büyük bir problemdir. Değişen dünya koşulları suyun önemini daha çok karşımıza çıkarmaktadır. Bu sebep ile bu kayıp suyun optimum düzeye çekilmesi hem milletimiz, hem dünya için büyük önem arzetmektedir. Firmamız bu büyük problemin çözümünde yer alarak Küçük de olsa olumlu bir etki yapabilme arzusu ile çalışmalarını yürütmektedir.

TEPE
×