İçme Suyu Yönetimi

Gelişmekte olan ülkelerde mevcut altyapı yetersizliği dolayısı ile öncelik herzaman su arzını sağlayabilmektir. Talep edilen arzın karşılanabildiği durumlara yaklaşıldığında artık sistemin Yönetimi ve işletimi daha büyük önem arz etmeye başlar. Bu aşamada ise şuana kadar yapılan projelerin birbiri ile en iyi şekilde entegre olması için sistem Yönetimi zorunluluk haline gelir. Yapılan faaliyetler gelecek nufüs artışları ile ve yeni yerleşim bölgelerinin açılması ile sistem dağıldıkça dağılır ve kontrollü ilerlenmez ise işletilmesi çok elverişsiz olan şebeke sistemleri oluştur. Sistem yönetim eksiklikleri enerji maliyetlerini ve su kayıp-kaçaklarını etkileyerek ilgili birimleri zor durumda bırakır. Talep edilen arzın karşılanması için gerekenden bir buçuk iki kat fazla kaynak harcanması bu eksikliğin sonucudur. %50’lik bir kayıp kaçak oranı sadece içmesuyu kaynaklarından eksilen bir kayıbı belirtmez aynı zamanda %50’lik bir gereksiz enerji harcandırığını da sergiler. Günümüz şartlarında değişen iklim koşulları da dikkate alındığında en önemli iki kaynağın Yönetimi elzemdir. SU ve ENERJİ.

Firmamız mevcut sistemin yönetilebilir hale getirilmesi için bölgenin detaylı incelenip yapılması gereken çalışmaları belirler. Sonrasında profesyonel kadromuz ile sisteminizi optimum işletme imkanlarına ulaştırırız. Temel mottomuz TEORİDEN PRATİĞE SİSTEM ÇÖZÜMÜ’dür.

TEPE
×