Genel Özellikler

Kullanım yeri ve amacı ürün seçiminde önem arzetmektedir. Tahliye, Debi regülasyonu ve Basınç Regülasyonu gibi amaçlara göre seçim yapılır.

Hat giriş debisi ve basıncı ile talep edilen çıkış basıncı verileri ürünün kavitasyon analizleri için gereklidir. BU analizler ile ürüne ek parçalar montajına karar verilir.

Vana El volanlı , hidrolik karşı ağırlıklı, elektrik aktüatörlü veya pnömatik aktüatörlü olabilmektedir.

Ürün seçimi yapılır ike ana sistem özellikleri dikkate alınmalı ve bu doğrultuda üretim yapılmalıdır. Genellikle ürünün piston ve kızak sıkışmaları dolayısı ile kullanılmaz hale gelmesi düşük kalite ürünlerde karşılaşılan bir problemdir. Düşük kalite ürün dizaynı gereği su jetlerini sönümlemekte güçlük yaşar ve sisteme zarar verir.

İğne Vana

Debi veya Basınç kontrolü için kullanılan profesyonel bir ekipmandır. İğne vana ile sistemin Debi veya basıncı regüle edilebilmektedir. Boru hatlarında kısmalar yapıldığında ciddi kavitasyonlar oluşmaktadır. Eğer vana dizaynı bunun için uygun değil ise kavitasyon dolayısı ile vana ve boru hattı kısa süre içerisinde kullanılamaz hale gelecektir. İğne vana tam da bu ihtiyacı karşılmak için üretilmiş bir vanadır. Özel dizaynı sayesinde boru hattında kısma yapar iken oluşan su jetlerini boru ekseni ortasında çarptırarak enerjilerini sönümler ve böylece sisteme zarar vermesi engellenir. Basınç veya Debi kontrolü gerektiren konumlarda uzun ömürlü bir çözüm talebinde bu ürünün önerilmektedir. Daha çok Barajlarda, İçmesuyu sistemlerinde ve Arıtma tesisi gaz hatlarında tercih edilmektedir.

İğne Vana esas olarak su boru hatlarındaki akış hızını ve basıncını düzenlemek için tasarlanmıştır. Bu regülasyon, bir şaft-çubuk-krank mekanizması tarafından işletilen bir pistonun bir eksenel hareketi ile elde edilir.

İğne Vana’nın merkezinde, su akışından korunmak için özel olarak şekillendirilmiş bir odada bulunan piston ses ve kavitasyon hasarını önlerken, aynı zamanda titreşimsiz çalışmayı sağlar.

Akış, İğne Vana’nın merkez gövdesi etrafındaki konik şekildeki bir odadan yönlendirilir. Bu haznenin kesiti girişten çıkışa kadar sürekli olarak azalır; akış hızının yükselmesini ve basıncın düşmesini sağlar.

İğne Vana’nın hidrodinamik gövde şekli sayesinde kavitasyon kabarcıklarının direkt olarak çıkışa yönlendirilmesi ile bu kabarcıkların vana yüzeylerine çarpıp hasar vermesini önler.

Giriş ve çıkış flanşları arasındaki mükemmel denge, İğne Vana’nın düşük tork değerleri altında çalıştırılmasını sağlar.

Çalışma mekanizması, paslanmaz çelikten yapılmış bir bağlantı, şaft ve bağlantı çubuğundan oluşur. Tüm hareketli parçalar bronz burçlarla desteklenir.

Pistonun kayan yüzeyi tamamen paslanmaz çeliktir ve tüm çalışma koşullarında stabilite sağlayan kayan bloklarla yönlendirilir. Kayan bloklar valf gövdesine vidalanır. İç kapak bileşenlerinin mükemmel sızdırmazlığını ve kolay bakımını sağlamak için tasarlanmıştır.

Sızdırmazlık malzemesi, ana contanın doğrudan pistonun üst tarafına ve dudaklı contaya yerleştirilmesiyle, özel bir anti-ekstrüzyon profiliyle, valf gövdesinde oluşturulmuş uygun bir yuvaya yerleştirilerek, poliüretan kauçuktan yapılmıştır.

İĞNE VANA İLE AKIŞ VE BASINÇ KONTROLÜ

Diyafram vanalar en çok kullanılan basınç kontrol ve akış kontrol vanalarıdır; fakat hidrolik çalışırlar ve sınırlı boyutlarda üretilebilirler.

İğne vanalar da kesin ve güvenilir şekilde basınç ve akış kontrolü yaparlar. Bunun yanında DN80 ila DN2400 aralığında üretilebilirler. Ayrıca sadece hidrolik olarak çalışan diyafram vanaların aksine iğne vanalar elle, karşı ağırlıkla, şamandırayla ve elektrik, hidrolik ve pnömatik sistemlerle kumanda edilebilirler.

Basınç ya da akış, basınç manometresi (akış yönü ve akış yönünün tersine) ya da debimetreye (akış yönünün tersine) bağlı bir harici ünite tarafından komut verilen harici aktüatörlerle iğne vananın iç kesiti azaltılarak ya da arttırılarak kontrol edilebilir.

DN80 - DN2400

PN10 | PN16 | PN25 | PN40 |PN100

TEPE
×