İzole Bölgelerin Oluşturulması (DMA)

İçmesuyu sistemleride diğer bir çok sistem gibi en kolay parçalanarak yönetilir. Sistem izole alanlara ayrıştırılır ve bu alanların her biri üzerine yoğunlaşılarak gerekli rehabilitasyonların sağlanması kolaylaşır. Oluşturulan bu izole bölgelerin literatürdeki adı DMA (District Metered Area) ‘dır. Ölçülebilir en Küçük alanı ifade etmektedir. DMA bölgelerinin oluşturulmasında IWA, AWWA standartları dikkate alınır ayrıca mevcut sistemin farklılıkları da es geçilmemeli ve tasarım kiriterleri belirlenerek ayrıştırma sağlanmalıdır.

Firmamız bölgenin tasarım kriterlerinin belirlenmesinde özel yöntemler kullanarak bölgeye özgü en uygun metodu belirler. Sonrasında ayrıştırmaların konumların ve ekipmanların netleştirilimesi sağlanır. Saha imalatının öncesinde gerekli tüm ön çalışmalar yapılır ve planlar sunulur. Sonrasında sunulanlar doğrultusunda odaların inşai,mekanik ve elektrik imalatları uzman ekibimiz ile yapılır.

TEPE
×